Transakcje elektroniczne

paymax-usluga2

System Paymax w 3 krokach

 step-01  step-02  step-03

Wprowadź kwotę w telefonie

W aplikacji w swoim telefonie uruchamiasz nową transakcję i wpisujesz kwotę do zapłaty
(opcjonalnie możesz również wpisać nazwę produktu)

Włóż kartę do pin-pada

Kupujący wkłada kartę do PIN-Pada i akceptuje kwotę wprowadzając PIN swojej karty

Potwierdź transakcję

Po zakończeniu transakcji potwierdzenie możesz wydrukować albo wysłać SMS-em lub mailem

Dodatkowe funkcje, które ułatwią Ci prowadzenie biznesu:

Analizuj

Dzięki funkcji HISTORIA TRANSAKCJI możesz przygotowywać zestawienie transakcji
w ujęciu dziennym, miesięcznym czy też kwotowym.

Wysyłaj potwierdzenia

Potwierdzenie transakcji możesz wysłać zarówno mailem, jak i SMS-em.

Zakładaj konta pracownikom

Każdemu ze swoich pracowników możesz założyć odrębne konto do akceptowania płatności, nadając mu stosowny zakres uprawnień do korzystania z usług.

Drukuj potwierdzenia

Możliwość podłączenia do drukarki to funkcja, dzięki której możesz wydrukować potwierdzenie transakcji na życzenie klienta.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Dzięki licznym funkcjonalnościom można na bieżąco monitorować transakcje, zarządzać swoim kontem oraz administrować kontami dodanych przez siebie użytkowników.

Główne funkcjonalności portalu

Użytkownicy

Akceptant jako główny użytkownik i administrator konta może dodawać kolejnych użytkowników konta, nadając im uprawnienia (np. zarządzanie dokumentami, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, logowanie do aplikacji mobilnej, przegląd transakcji, zamówienia terminala).

Transakcje

Historię transakcji można filtrować wg następujących parametrów:

poszczególnych użytkowników terminali,

zakresu dat (dzień, tydzień, miesiąc, rok),

statusu transakcji (zaakceptowana, odrzucona, przerwana),

rodzajów kart (Visa, MasterCard),

kwot transakcji,

opisu transakcji.

Funkcja “Eksportuj transakcje” pozwala na wygenerowanie raportu według wybranych kryteriów filtrowania - niezwykle przydatne narzędzie w prowadzeniu biznesu.

Terminale

Poprzez zakładkę TERMINALE akceptant (lub inny użytkownik konta, w zależności od nadanych uprawnień) monitoruje status terminali, zamawia nowe terminale, może też zgłosić ewentualną awarię. W każdej chwili może sprawdzić na liście urządzeń status i przypisanie terminali do poszczególnych użytkowników, punktów sprzedaży, etc.

Zamówienia

Zakładka pozwalająca na monitorowanie statusu poszczególnych zamówień terminali.

Administracja konta

Główny Użytkownik będący administratorem konta ma możliwość zarządzania swoim kontem:

wprowadzania ewentualnych zmian dotyczących użytkowników, dokumentów, punktów sprzedaży czy terminali.